se2="">

全新的设计理念

沉重的设备,繁琐的安装维护,低效的相机设置,模糊的画面极大地降低了创作的效率和乐趣。这一切都将成为过去!体验新科技与心灵的共鸣“悟”挣脱束缚,释放灵感。

nsive="">frame-1="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: 540px; overflow: hidden; position: relative; width: 1200px; cursor: wait;">nsive="" alt="vr list" />frames="16" data-images="//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_0.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_1.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_2.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_3.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_4.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_5.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_6.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_7.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_8.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_9.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_10.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_11.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_12.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_13.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_14.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-1/0_15.jpg" data-loops="false" data-rebound="0" data-revolution="800" data-shy="false" data-speed="0.3" data-wheelable="false" height="540" src="https://img1.81uav.cn/file/upload/201501/02/11-42-04-14-15.jpg" _fcksavedurl="https://img1.81uav.cn/file/upload/201501/02/11-42-04-14-15.jpg" _fcksavedurl="https://img1.81uav.cn/file/upload/201501/02/11-42-04-14-15.jpg" width="1200" data-binded="true" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 1200px; -webkit-user-select: none;" />

机身变形设计

机身变形收起起落架,相机视角更广阔。

nsive="">frame-1="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: 600px; overflow: hidden; position: relative; width: 1200px; cursor: wait;">nsive="" alt="vr list" />frames="20" data-images="//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_0.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_1.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_2.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_3.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_4.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_5.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_6.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_7.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_8.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_9.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_10.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_11.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_12.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_13.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_14.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_15.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_16.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_17.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_18.jpg,//dn-djistore.qbox.me/images/360/inspire-1/features-new/reel-2/0_19.jpg" data-loops="false" data-rebound="0" data-revolution="800" data-shy="false" data-speed="1" data-wheelable="false" height="600" src="https://img1.81uav.cn/file/upload/201501/02/11-42-04-39-15.jpg" _fcksavedurl="https://img1.81uav.cn/file/upload/201501/02/11-42-04-39-15.jpg" _fcksavedurl="https://img1.81uav.cn/file/upload/201501/02/11-42-04-39-15.jpg" width="1200" data-binded="true" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 1200px; -webkit-user-select: none;" />

可拆式云台

方便运输时取下云台,并可支持升级 DJI 其他新设备。

 

全新的相机和云台系统

“悟”配备了 DJI 最新 4K 相机技术,以及与 4K 超高清视频匹配的高性能增稳云台。

• 支持最高 4Kp30@60Mbps 的超高清和 1080@60fps 高清视频录制
• 支持最高 1200 万像素静态照片拍摄
• 镜头:9 组 9 片,含 1 片非球面透镜
• 1/2.3 英寸 CMOS 传感器
• 94° 广角定焦镜头
• 可更换多种滤镜
• 三轴云台系统,360° 无遮挡"

实时高清画质享受

“悟”内置新一代 Lightbridge 高清视频传输系统,其视频传输距离可达 2 公里,给您带来实时的高清享受,再不会错过任何一个拍摄机会。

无线高清视频传输
内置新一代 Lightbridge 技术

多机互联,协同拍摄

必要时您可以和朋友一起使用两台遥控器同时操控飞行和摄影。
两者都可以通过独立的移动设备实时查看拍摄对象,便捷高效。

视觉定位系统

DJI 最新的视觉定位系统,采用特别定制的相机以及超声波技术,即使是在室内无 GPS 信号的情况下也能实现定高定位悬停。

新一代智能电池

“悟”标配大容量智能电池,内置智能电池管理系统,为电池提供更好的保护。在飞行过程中,智能 App 上会实时显示剩余的电池电量,系统会自动分析并计算返航和降落所需的电量和时间,免除时刻担忧电量不足的困扰。智能电池会显示每块电芯的电压,总充放电次数以及整块电池的健康状态等。所有这一切可以更好地为您的飞行保驾护航。

全功能 APP

免费下载功能强大的移动设备 App,可实时监视飞行参数和状态,相机和飞行参数可以随时设置。

相机参数设置

您可以实时对相机参数进行调整,包括 ISO、白平衡、曝光补偿等。

实时地图和雷达显示

可视化飞行地图和雷达设计,飞行数据一目了然。

动态返航点

App 有 4 种返航点的设置方式“悟”支持动态设定遥控器的 GPS 坐标为返航点的功能,开启该功能后,如用户在船上使用,返航点会一直跟随船的坐标。

自动起飞降落

起飞降落更加简单,起飞后起落架会自动升起,降落时起落架自动放下 一键智能返航,让飞行更为轻松。

飞行参数实时显示

完美呈现飞行状态和参数,包括高度、距离、方向等等,轻松查看。

更加灵活的遥控系统

在 App 中可方便设置操作模式以及自定义功能按键。

融合 DJI 最新核心科技的空中影像产品

专业定制遥控器

“悟”标配功能强大的遥控器。包括专用拍照和视频录制按钮、云台俯仰控制拨轮、内置高容量可充电电池等,使得飞行控制更为简单直观。
遥控器有 mini-HDMI 和 USB 两种视频输出接口,供连接移动设备或者其他高清显示设备。

自主起降、智能返航

一键起飞和降落,让飞行变得简单而安全。起飞后脚架会自动升起,您可以随时准备拍摄。一键智能返航,使返航更为轻松。
在 GPS 信号足够好时,启动智能返航功能“悟”会自动返回返航点,返航过程中您仍可调整飞行器的回航路径以躲避障碍物。

 
智能返航
一键起飞
一键降落
智能返航点